Υπηρεσίες

Oι εγγεγραμένοι παραγωγοί, ελαιοτριβεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας, μόνο καλαματιανού λαδιού και βρώσιμων ελιών, έχουν την δυνατότητα να βάλουν δωρεάν στην ιστοσελίδα την τεχνική καρτελα τους . Δηλαδή την καρτέλα εγγραφής τους.

Ενώ στον τομέα Business μπορούν να εμφανίσουν:

Την Μάρκας του προϊόντος

Φωτογραφία της επιχείρησης

Διαφημιστικά banner

Πώληση μέσω ιντερνετ

Αλλες υπηρεσίες

Πρωτοκόλληση domini κλπ

Για κάθε πληροφορία γράψετε στην


Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.