Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Ταξινόμηση

Σαν το νερό στο λαδι

Πελοποννησιακή παροιμίαΗ ευρωπαϊκή νομοθεσία, Κανον.αριθ.865/04, έχει καθορίσει
την ονομασία του ελαιολάδου κάθε τυπολογίας που πρέπει να αναγράφεται και στην ετικέτα καθώς και τα σχετικά χαρακτηριστικά της. Ο κανονισμός αυτός πρεβλέπει:

1. ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Έλαια λαµβανόµενα από τον ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές µεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες µε συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν έχουν υποστεί καµία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της µετάγγισης, της φυγοκέντρισης και διήθησης.

Τα έλαια αυτά κατατάσσονται στην αναλυτική ταξινόµηση µε τις ακόλουθες ονοµασίες :

α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως τα οργανοληπτικά, είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

β) Παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τα οργανοληπτικά, είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

γ) Ελαιόλαδο λαµπάντε

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και/ή του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

2. ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ελαιόλαδο λαµβανόµενο από τον εξευγενισµό παρθένων ελαιολάδων, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

4. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που λαµβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας µε διαλύτες ή µε φυσικά µέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, µε εξαίρεση ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο λαµπάντε· εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διεργασίες επανεστεροποίησης και πρόσµειξης µε έλαια άλλης φύσης και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

5. ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που λαµβάνεται από τον εξευγενισµό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

6. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.