Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Ο κόσμος της επιτραπέζιας ελίάς :Αμερική

ΑΜΕΡΙΚΗ

Βόρεια Αμερική

HΠΑ (Καλιφόρνια)

1.Mission

Είναι η ποικιλία διπλής χρήσης με προέλευση το Μεξικό που πρωτοκαλλιεργήθηκε  στην Καλιφόρνια. Μεσόκαρπη με 85% σάρκα και 22% ελαιοπεριεκτικότητα

Υποβάλλεται στην επεξεργασία τεχνητά μαύρων  ελιών και πράσινων ισπανικού τύπου.

2.Manzanillo

Προέρχεται από την ισπανική manzanilla που μετέφεραν οι πρώτοι άποικοι. Μεσόκαρπη με 88% σάρκα και 20% ελαιοπεριεκτικότητα- Προορίζεται στην παραγωγή τεχνητά ώριμων μαύρων ελιών ( πάνω από 80% της παραγωγής) δίνοντας τον εμπορικό τύπο olives noircies par oxydation και πράσινων ελιών ισπανικού τύπου. Πρώιμη ωρίμανση (Σεπτέμβρη-Οχτώβρη). Στην Καλιφόρνια ανακαλύφτηκε το μαύρισμα της ελιάς με αλκάλι απ΄ όπου και διαδόθηκε στις άλλες χώρες.

3 Ascolano

Πρόκειται για την ιταλική ποικιλία Ascolana. Αδρόκαρπη με σάρκα 88% και 19%ελαιοπεριεκτικότητα. Πρώιμη, συλλέγεται Σεπτέμβρη-Οχτώβρη και προορίζεται για την παραγωγή τεχνητά μαύρων ελιών.

4.Barouni

Τυνησιακής προέλευσης, αδρόκαρπη με 86% σάρκα. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή τεχνητά μαύρω ώριμων ελιών με χαμηλής ποιότητας τελικό προϊόν.

Μεξικό

Οι πιο διαδεδομένες ποικιλίες στο Μεξικό είναι είναι η Mission και η Manzanilla. Συναντιόνται επίσης η Gordal, η Ascolana και η Barouni-

Νότια Αμερική

Αργεντινή

Arauco

H πιο διαδεδομένη αργεντινή ποικιλία εισάχθηκε από τους πρώτους ισπανούς άποικους. Ποικιλία που βρήκε σε διάφορες περιοχές της Αργεντινής εξαιρετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Πολλά είναι τα αιωνόβια λιόδεντρα αυτής της ποικιλίας στην Αργεντινή καίτοι ευαίσθητη στο κρύο και σε μερικές αρρώστιες όπως το κυκλοκόνιο και η καρκίνωση.

Αδρόκαρπη με μεγάλους καρπούς (μέσο βάρος 6-7 γρ) , ασυμμετρικούς, με πλατιά κυλινδρική βάση και μυτερή άκρη, 88% σάρκα και 17-18 % ελαιοπεριεκτικότητα. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή τριών  εμπορικών τύπων προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας: πράσινες γαλακτικής ζύμωσης, ξανθές και μαύρες σε άλμη.

Καλλιεργούνται επίσης με περιορισμένη διάδοση και οι ποικιλίες Gordal, Manzanilla, Αscolana, Bella di Cerignola και Santa Catalina.

Χιλή

1.Azapa

Καλλιεργείται στις βόρειες περιοχές της Χιλής .Αδρόκαρπη, μέσο βάρος καρπού γύρω τα 8 γρ. προέρχεται κατά πολλούς από την Gordal. Καρπός ογκώδης επιμηκυσμένος που καταλήγει σε θυλή. Σάρκα 90%- εξάγεται η μεγαλύτερη ποσότητα της παραγωγής.

2.Huasco

Μεσόκαρπη και μακροπύρηνη με 80% σάρκα. Παράγωγο της Gordal. Συναντιόνται και οι ποικιλίες  Manzanilla, Empeltre, Ascolana, Liguria και Santa Emiliana.

Περού

Η παραγωγή επιτραπέζιων  ελιών του Περού κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο της Αργεντινής γύρω τους 70-80 000 τόνους. Δεν διαθέτουμε ακόμη στοιχεία για τις ποικιλίες.

Βραζιλία

Μια ποσότητα κάτω των 1.000 επιτραπεζίων ελιών παράγονται και στην Βραζιλία.

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.