Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Ο κόσμος της επιτραπέζιας ελίάς :Κριτήρια διάκρισης ποικιλιών

Κριτήρια διάκρισης των ποικιλιών

Όλες οι ποικιλίες ελιάς περιέχουν λάδι και όλες θεωρητικά μπορούν να γίνουν επιτραπέζιες.

Συμβατικά τα κριτήρια  με τα οποία διακρίνονται οι επιτραπέζιες ελιές είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

α) Τα μέγεθος του καρπού: μεγάλες (αδρόκαρπες), μεσαίες (μεσόκαρπες), μικρές (μικρόκαρπες)·

β) Η σχέση σάρκας προς τον πυρήνα(Σ/Π),  προς το κουκούτσι, μέσα από την οποία εκφράζεται το μέγεθος του βρώσιμου μέρους του καρπού· Κυμαίνεται ανάμεσα στο 5 και 12:1.Δηλαδή από  80 ως 91 %  σάρκα

γ) Η συνεκτικότητα της σάρκας στα διάφορα στάδια επεξεργασίας·

δ) Η περιεκτικότητα της σάρκας σε ζυμώσιμα συστατικά (ζάχαρα) απαραίτητα για την συντήρηση του προϊόντος·

ε) Η περιεκτικότητα της σάρκας σε λάδι. Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Λιγότερος κίνδυνος ταγγίσματος·

ζ) Η ευκολία αποχωρισμού του κουκουτσιού από την σάρκα είτε κατά τη μάσηση είτε κατά το ξεκουκούτσιασμα όταν προορίζονται για παραγέμισμα.

η) Το πάχος της επιδερμίδας: λεπτή ή μέτριου πάχους αλλά και ανθεκτική στις διαδικασίες επεξεργασίας και στις αντίξοες  μετεωρολογικές συνθήκες.

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.