Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Ετικέτες

Νιο λάδι και παλιό κρασί

Θιακιώτικη παροιμία

Γιατί η συσκευασία και η σήμανση του λαδιού είναι υποχρεωτικές,

 

Ευρωπαϊκές έρευνες απέδειξαν ότι o καταναλωτής ζητά ένα προϊόν που να  μην είναι ανώνυμο. Ένα υγιεινό προϊόν, ποιότητας και με ιχνηλασία. Μια σωστή και ακριβής σήμανση χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους καταναλωτές και αποτελεί προϋπόθεση για να ζητήσουμε απ’ όλους τους πρωταγωνιστές της ελαιοκομικής αλυσίδας διαύγεια γύρω από τα χαρακτηριστικά και την προέλευση του λαδιού.

 

Ξεκινώντας απ’ αυτή την διαπίστωση το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Σουμβούλιο με σκοπό να επιδειώξουν την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελλών σχετικά με την σήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμηση των τροφίμων και παράλληλα να διασφαλίσουν την αυθεντικότητα των λαδιών που πωλούντα στο λιανικό εμπόριο προβλέπουν με ειδικό κανονισμό (κανον. 1019/02) την συσκευασία του λαδιού σε μικρά δοχεία (μέγιστη χωρητικότητα 5 λίτρα - μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 25 λίτρα αν προορίζονται σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία) που να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα κλεισίματος τα οποία όταν ανοίγονται να μην μπορούνα να ξανακλειστούν. Κι αυτό γιατί το χύμα προϊόν αγοράζοντάς το δεν διατηρεί την ταυτότητα και την καταγωγή του καιι δεν αφήνει στον καταναλωτή κανένα ορατό και μόνιμο ίχνος κατά την διάρκεια της ζωής του.

Με βάση την ίδια φιλοσοφία ο ευρωπαικός κανονισμός αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σήμανσης η οποία δεν πρέπει για κανένα λόγο να παραπλανεί τον καταναλωτή. Ιδιαίτερα όσον αναφορά τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, όπως και όλων των τροφίμων.Χαρακτηριστικά όπως η φύση του προϊόντος,η ταυτότηα  η καταγωγή, η ποιότητα, η σύνθεση,η ποσότητα, η διατήρηση, ο τρόπος παραγωγής και επεξεργασίας πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

Επιδειώκοντας δε την εφαρμογή των  κανονισμών που απαγορεύουν τις παραπλανητικές διαφημίσεις απαγορεύεται η σήμανση, η παρουσίαση και η διαφήμιση να είναι τέτοιες που να αποδίδουν προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες ασθενειών αποφεύγοντας ακόμη και τους υπαινιγμούς. Απαγορεύεται επίσης η υπογράμμιση χαρακτηριστικών που είναι κοινά και σε άλλα λάδια.

 

Τι πρέπει να γράφουν οι ετικέτες.

 

Οι ενδείξεις που  μπορεί να φέρει μια ετικέτα, με βάση τον Καν.1029/02, διακρίνονται σε

-υποχρεωρικές

-προαιρετικές.

 

Υποχρεωτικές ενδείξεις ετικέτας:

 

1. Οι ονομασίες πωλήσεως

 

Η ονομασία πώλησης των διαφόρων τυπολογιών του λαδιού πρέπει είναι ίδιες με εκείνες της ταξινόμησης του λαδιού (βλ.το σχετικό κεφάλαιο της ιστοσελίδας) να συνοδεύεται από τον ορισμό του προϊόντος και να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο.

Στην ετικέτα λοιπόν πρέπει να γράφεται:

 

*Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο

 

Ελαόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.

 

*Παρθένο Ελαιόλαδο

 

Ελαιόλαδο που παράγεται απ’ευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους

 

*Ελαιόλαδο 

 

Αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα: έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απ’ ευθείας από τις ελιές.

 

 

*Πυρηνέλαιο 

«.έλαιο που περιέχει αποκλειστικά.έλαια που προέρχονται από

επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του

ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας. από τις ελιές.»,

ή

«ελαιόλαδο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται

απο επεξεργασία πυρήνων ελιάς. και ελαίων που παράγονται

απευθείας απο ελιές».

 

 

2.Το όνομα του φυσικού ή νομικού πόσωπου της επιχείρησης ή η κατεθημένη Μάρκα, και η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή ή του πωλητή.

 

Είναι υποχρεωτικό να είναι γραμμένο στην ετικέτα το όνομα ( ή η κατατεθημένη Μαρκα) και η έδρα ή του παραγωγού ή συσκεαυστή ή του πωλητή που εδρεύει  στην ΕΕ. Συνήθως προηγούνται αυτών των ενδείξεων οι εκφράσεις  “εμφιαλώθηκε από...” “παρήχθη από...” “παράχθηκε και συσκεύαστηκε από...”  “συσκευάστηκε από...”.  “διανέμεται από...” και τα παρεμφερεί. Οσον αφορά την έδρα εννοείται ότι αναφέρεται στον Δήμο όπου έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος.

 

3. Η έδρα του ελαιοτριβείου (ή εργοστασίου) επεξεργασίας) ή του συσκευαστή.

 

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση παραγωγής ή συσκευασίας διαθέτει ένα και μόνο εργοστάσιο που έχει έδρα στην ίδια διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης μπορεί να αγνοηθεί η έδρα του εργοστασίου παραγωγής και/ ή συσκευασίας. Πάντα σαν έδρα εννοείται η τοπθεσία όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Όταν στην ετικέτα αναφέρονται μόνο τα στοιχεία του πωλητή ή της επιχείρησης διανομής η έδρα του εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας ή μόνης συσκευασίας πρέπει να συνοδεύεται με την διεύθυση.

 

4.Ο όγκος του εμφιαλωμένου προϊόντος.

 

Το ποσό του του εμφιαλωμένου προϊόντος πρέπει να ενδεικνίετα με τόν όγκο του  δηλ. σε λίτρα (Λ ή λ.).

 

5.Η παρτίδα

 

Με τον όρο παρτίδα εννοείται μια ποσότητα προϊόντος που παρήχθη ή συσκευάστηκε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Την παρτίδα την καθορίζει ο παραγωγός ή ο συσκευαστής ή (σε περίπτωση προϊόντος που έχει εισαχθεί) από τον πωλητή με έδρα την ΕΕ και με δική του ευθύνη. Η παρτίδα πρέπει να τοποθετείται στην ετικέκα κατά τρόπο ευδιάκριτο.

Η ένδειξη της παρτίδας μπορεί να αγνοηθεί άν το ελάχιστο όριο διάρκειας του προϊόντος αναφέρεται με την ένδειξη της ημέρας, του μήνα και του έτους. Γιατί έτσι διαμορφώνεται μια παρτίδα.

 

6. Προτιμητέα ημερομηνία κατανάλωσης 

 

Η ημερομηνία εντός της οποίας είναι προτιμότερο να καταναλωθεί το περιεχόμενο ή η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης του είναι η ημερομηνία εντός της οποίας το λάδι διατηρεί τα ειδικά χαρακτηριστικά του υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα με την έκφραση  “προτιμότερο να καταναλωθεί εντός της....”(ακολουθεί η ημερομηνία: ημέρα, μήνας, έτος· υποχρεωτικοί ο μήνας και το έτος.). Η ημερομηνία αυτή πρέπει να μπαίνει και στην επιφάνεια των εξωτερικών αμπαλάζ μαζί με το όνομα πώλησης του προϊόντος.

 

7.Πως πρέπει νά είναι γραμμένες οι ετικέτες. 

 

Όλες οι ενδείξεις της σήμανσης πρέπει να είναι γραμμένες τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα σε εμφανές σημείο, να διαβάζονται εύκολα και να είναι ανεξίτηλες. Με κανένα λόγο δεν πρέπει να παρουσιάζονται με προσποίηση ή να είναι παραμορφομένες. Παρόλο που η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει τις διαστάσεις του ονόματος πώλησης είναι φανερό ότι η γραφή της πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας καλής ορατότητας καθώς και πρέπει να πέρνονται υπόψη οι διαστάσεις του δοχείου και τα σχετικά χρώματά .

Δεν είναι κωδικοποιημένη επίσης η διάκριση ανάμεσα στην πρωταρχική και την δευτερεύουσα ετικέτα  ή ετικέτα του πίσω μέρους του δοχείου. Γι αυτό μπορεί σ’ένα μέρος της ετικέτας να μπεί μόνο η μάρκα και σε ένα άλλο μέρος οι προβλεπόμενες από το νόμο ενδείξεις.

Είναι όμως αναμφισβήτητα προτιμότερο να μπούν σ’έναν ενιαίο οπτικό χώρο οι υποχρεωτικές ενδείξεις.

 

Προαιρετικές ενδείξεις ετικέτας :

 

Οι προαιρετικές ενδείξεις στοχεύουν να πλουτίσουν τις πληροφορίες γύρω από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως  π.χ.ο τρόπος με το οποίο εξάγουμε το λάδι από τις ελιές, η προέλευση των ελιών και η ποικιλία τους, γαστρονομικά ζευγαρώματα,  κλπ.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1019/02 προβλέπει μιά ρύθμιση των προαιρετικών ενδείξεων μέχρι την υιοθέτηση, σε μερικές περιπτώσεις, τεχνικών προδιαγραφών, εισάγοντας κριτήρια ελέγχου. Πράγματι οι συμπληρωματικές πληροφορίες, κατα τον κανονισμό, για να γραφτούν στην ετικέτα πρέπει να είναι αληθείς και αποδείξιμες.

 

Ως εκ τούτου το άρθ.5 του καν.1019/02 προβλέπει ότι:

 

α)“ H ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27οC κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια”.

 

β) H ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί να ανγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27οC με διήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιολάδου.

 

γ) Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών μπορούν να αναγράφονται μόνο αν βασίζονται στα αποτελέσματα της αναγνωρισμένης από την ΕΕ αναλυτικής μεθόδου.

 

δ) Η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί να αναγράφεται μόνο αν συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ίδιου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο: του δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτηκότητα σε κηρούς και της απορρόφηση στο υπεριώδες φως, που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2568/91.

 

Ενώ το άρθ.7 του κανονισμού 1019/02 υπογραμμίζει ότι οι προαιρετικές ενδείξεις πρέπει να δικαιολογούνται από:

-  δεδόμενα επιβεβαιωμένα στην πράξη ή επιστημονικά,

-  από τα αποτελέσματα αναλύσεων ή αυτομάτων καταγραφών που έχουν γίνει με αντιπροσωπευτική δειγματοληψία..

-  διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες που τηρούνται σύμφωνα με κοινοτικές ή/και εθνικές νομοθεσίες.

 

Γεωγραφική προέλευση

 

Η ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης  στο αμπαλάζ ή στην ετικέτα επιτέτρεπεται (άρθ. 4 του ίδοιυ κανονισμού) μόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο.

Για την ΕΕ η ονομασία προέλευσης πρέπει να αναφέρεται μόνο για τις εξής γεωγραφικές ζώνες:

 

-   οι γεωγραφικές ζώνες που έχουν καθοριστεί για΄τα  προϊόντα ΠΟΠ και  ΠΓΕ, με βάση τον κανονισμο της ΕΕ 510/0,

-     ενός Κράτους μέλος,

-     της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η ένδειξη του Κράτους μέλους της ΕΕ  μπορεί να αναγραφεί εφόσον οι ελιές απο τις οποίες έχει γίνει η εξαγωγή του λαδιού και το σχετικό λάδι προέρχονται μόνο από τό ίδιο κράτος. Αν οι ελιές προέρχονται από ένα άλλο κράτος μέλος ή από μια Τρίτη χώρα και το λάδι έχει παραχθεί σε ένα Κράτος μέλος  αυτό πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα η οποία να εκφράζεται ως εξής:

«Εξαιρετικό παρθένο ή (απλώς) παρθένο ελαιόλαδο η παραγωγή του οποίου έγινε στο .....(Κράτος μέλος) από ελιές που συγκομίστηκαν στο....(Κράτος προέλευσης των ελιών)»

Στην περίπτωση μειγμάτων εξαιρετικων παρθένων ή παρθένων ελαιολάδων το ποσοστό των οποίων προέρχεται κατα τα 75 % και άνω  από ένα κράτος μέλος ή απο την ευρωπαϊκή ένωση

Μπορεί αναγραφεί στην ετικέτα ότι το 75% και άνω προέρχετα από το κράτος...... (με υπερισχύοθσα καταγωγή)

Η ένδειξη θα είναι τότε η ακόλουθη:

«Επιλογή παρθένου (ή εξαιρετικό παρθένου) ελαιλολάδου το οποίο κατα τα 75% και ανω προέρχεται από.το.....(Κράτος)»

 

Άλλες προαιρετικές ενδείξεις 

 

α) Το μικρό (όχι κεφαλαίο) λατινικό « e » ύψους τουλάχιστον 3 χιλιοστών τοποθετημένο δίπλα στην ένδειξη του όγκου του περιεχομένου. Η ένδειξη αυτή δείχνει ότι ο συσκευαστής έχει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία προσόντα για τα εργοστάσια αυτού του τύπου.

β) Τρόπος διατήρησης  : Χρήσιμη ένδειξη για τα ευπαθεί προϊόντα ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης. Στην περίπτωση του λαδιού  η ένδειξη «να διατηρείται προστατευμένο απ’το φώς και σε δροσερό χώρο»   

γ) Υλικά : αν το δοχείο συσκευασίας δεν είναι γυάλινο και θέουλε να δείξουμε τον τυπο του υλικού με το οποίο είναι κατα;σκευασμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κανονικό εξάγωνο ή ένας κύκλος μέσα στον οποίο να αναγραφεί με βραχυγραφεία  το αντίστοιχο υλικό.

δ) Οικολογικές ενδείξεις : Μιά έκκλιση να μην διασκορπίζονται τα δοχεία στο περιβάλλον. Μπορεί να αναγραφεί σε μορφή μυνήματος ή χρησιμοποιόντας το αντίστοιχο σύμβολο. Πχ «μην σκορπίζετε την φιάλη στο περιβάλλον»

ε) Πληροφορίες γύρω από γύρω από την περιεκτικότητα των συστατικών διατροφής με βάσει την σχετική νομοθεσία.

 

 

 

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.