Χαρμόσυνη είδηση η θετική εισήγηση για την επέκταση για επέκταση της ΠΟΠ ελαιολάδου Καλαμάτα στη Μ

H απόφαση στις 13 Ιουλίου

Η επέκταση της ονομασίας ελαιόλαδου ΠΟΠ
Καλαμάτας σε ολόκληρη τη Μεσσηνία εντάχθηκε
με ολοκληρωμένο φάκελο και θετική εισήγηση,
προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Γεωργίας, που συνεδριάζει τη
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015, και το αποτέλεσμα θα
είναι αυτό που θέλουμε».
Αυτό δήλωσε στο agronews.gr ο γενικός γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης και όλα δεί-
χνουν ότι αυτή τη φορά θα ληφθεί η απόφαση που
αναμένουν οι Μεσσήνιοι ελαιοπαραγωγοί.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή: «Στο φάκελο τρο-
ποποίησης του ΠΟΠ Καλαμάτας, που κατατέθηκε
από την Ενωση Μεσσηνίας, περιλαμβάνονται και
13 χαρακτηριστικά ποιότητας (μεταξύ άλλων: η
οξύτητα κάτω από 0,5, το φρουτώδες πάνω από
3, το πικρό και το πικάντικο πάνω από 2). Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει οι παραγωγοί και τα ελαι-
ουργεία της ζώνης να αναβαθμίσουν τις προδια-
γραφές τους».
«Η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει προς
συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας το
θέμα της επέκτασης του ελαιολάδου ΠΟΠ Καλα-
μάτας σε ολόκληρη τη Μεσσηνία δικαιώνει δια-
χρονικά τους αγώνες των ελαιοπαραγωγών και
όσων άλλων πάσχισαν για την επιτυχή έκβαση μιας
τριαντάχρονης προσπάθειας» δήλωσε από την
πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπέρ των Μεσση-
νιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης Θανάσης Μαυρούλης,
ερωτηθείς για το θέμα, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την
προσπάθεια. Το γεγονός ότι συζητείται το θέμα
μας χαροποιεί, κι ελπίζουμε να κλείσει αυτή η υπό-
θεση. Ωστόσο, η αναμενόμενη έγκριση δεν ικανο-
ποιεί πλήρως τους Μεσσήνιους, γιατί το υπουργείο
Γεωργίας της εποχής δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα,
η συσκευασία του προϊόντος να γίνεται εντός της
ζώνης παραγωγής. Θέλουμε να γίνει ένας ενιαίος
φορέας μέσα στη γεωγραφική περιοχή, από την
αλυσίδα των ίδιων των φορέων παραγωγής (καλ-
λιεργητές, ελαιοτριβεία, εμφιαλωτές), με στόχο την
προστασία του προϊόντος, σε συνεργασία και με
τον Οργανισμό Πιστοποίησης. Διεκδικούμε την
αναγνώριση αυτού του φορέα με βάση τον κανο-
νισμό 1151/12 της ΕΕ».

Πηγή:   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 08.07.15

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.