ΚALAMATA OLIVES: τα παραμύθια τελείωσαν

Πέρασε ένας χρόνος από την μη έννομη  εγγραφή του συνωνύμου «Καλαμάτα» στο ευρωπαϊκό  μητρώο ποικιλιών FRUMATIS και μέσω της ύστερης απόφασης του υφυπουργού κ. Κόκκαλη στον Ελληνικό κατάλογο ποικιλιών, με τον δεδηλωμένο σκοπό να επιτρέψει την νόμιμη χρήση του συνωνύμου και να παρακάμψει  την προστασία την προστασία της κατοχυρωμένης  ονομασίας  ΠOΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Η απόφαση αυτή, ως γνωστό, ανακλήθηκε μια εβδομάδα μετά με απόφαση του υπουργού κ. Αποστόλου, η οποία όμως  κατά την λογική και την ευρωπαϊκή πρακτική θα έπρεπε να είχε αμέσως ανακοινωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση της Κομισιόν για την διαγραφή του συνωνύμου αυτού από το ευρωπαϊκό μητρώο.
Παρόλα αυτά στο ευρωπαϊκό μητρώο ποικιλιών ακόμη σήμερα, δέκα μήνες μετά, παραμένει εγγεγραμμένη η ονομασία «Καλαμάτα» ως συνώνυμο της ποικιλίας Καλαμών.
Με την αποκατάσταση της νόμιμης μορφής του εθνικού μας καταλόγου ποικιλιών η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, η μοναδική ίσως σε εθνικό επίπεδο, δεν παραχωρεί παραστατικά για τις εξαγωγές προϊόντων μη ΠΟΠ επισημασμένο με την ονομασία Καλαμάτα. Δεν γίνεται έτσι σε όλη την υπόλοιπη την χώρα. H παραμονή στο ευρωπαϊκό μητρώο του συνωνύμου Καλαμάτα γίνεται πρόσχημα εκτός Μεσσηνίας, για την παροχή παραστατικών εξαγωγής, και για την δημιουργία σύγχυσης των οργανισμών ελέγχου στις ευρωπαϊκές αγορές.
Δεδομένου ότι  για να δικαιολογηθεί η προσπάθεια τροποποίησης του εθνικού μας καταλόγου ποικιλιών με την απόφαση του υφυπουργού κ. Κόκκαλη χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία το ότι κι άλλα ευρωπαϊκά Κράτη είχαν  παρακάμψει την προστασία της ΠΟΠ  έχοντας  ήδη εγγράψει στο μητρώο ποικιλιών τους το συνώνυμο Καλαμάτα (Κύπρος και Ιταλία), ο ΣΥΜΕΠΟΠ, όπως ήταν καθήκον του, πήρε την πρωτοβουλία να απευθυνθεί κατά πρώτο λόγο στο πιο πλησιέστερο τμήμα του Κράτους την Περιφέρεια Πελοποννήσου και να εισηγηθεί την ζήτηση εξηγήσεων από τις χώρες αυτές. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έπραξε το καθήκον της. Και η απάντηση των κρατών αυτών είναι καθαρή και βροντερή: αποδέχτηκαν το μη έννομο της εγγραφής αυτής ως συγκρουόμενη με το πνεύμα των ευρωπαϊκών κανονισμών διέγραψαν το συνώνυμο από του εθνικούς τους καταλόγους και ανακοίνωσαν την διαγραφή στην Κομισιόν. 
Πρέπει να υπογραμμιστείο ότι η παραμονή του συνωνύμου Καλαμάτα στο FRUMATIS δηλώνει όπως αναφέρθηκε ότι  προφανώς η χώρα μας δεν κοινοποίησε  την Υπουργική απόφαση του κ. Αποστόλου, με όλα τα συνεπαγόμενα.
Για τον λόγο αυτό ο ΣΥΜΕΠΟΠ απευθύνθηκε, μέσω του επιτρόπου κ. HOGAN, στον αρμόδιο επίτροπο για την διατήρηση του μητρώου ποικιλιών κ. ΑNDRIUKAITIS η απάντηση του οποίου είναι σαφής: η εγγραφή τη ονομασίας μιας ποικιλίας ή συνωνύμου της πρέπει να σέβεται τα «προηγούμενα δικαιώματα τρίτων προσώπων» και ζητά από το υπουργείο να συμμορφωθεί.
Την ίδια απάντηση έδωσε ο κ. HOGAN σε ερώτηση ευρωβουλευτή σχετικά με τις παραβάσεις στην χώρα μας του άρθρου 42 του καν. 1151/12.
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο μύθος  της έννομης χρήσης από το συμβατικό προϊόν της ονομασίας του συνώνυμου Καλαμάτα, είτε αυτό είναι γραμμένο στον κατάλογο ποικιλιών είτε όχι, είναι απλά μύθος σαν όλους  τους άλλους που  έφεραν την χώρα μας στην σημερινή κατάσταση.
Τώρα ο μύθος τελείωσε! Τελείωσε το άλλοθι της 20ετούς αδράνειας του υπουργείου στην επεξεργασία μιας κατάλληλης αναπτυξιακής πολιτικής του τομέα.
Η ελιά Καλαμών, ο τομέας της ελιάς Καλαμών, δεν έχει ανάγκη από μύθους, από άλλοθι-Έχει ανάγκη από προσαρμογή στην σκληρή πραγματικότητα  της σύγχρονης οικονομίας. Η οποία απαιτεί την προστασία της και την εμπορική αναβάθμισή της με μια πολιτική βασισμένη όχι στην αναζήτηση κρυφών μονοπατιών αλλά σε εκείνη της αύξησης της προστιθέμενης αξίας. Μέσω της ΠΟΠ βέβαια αλλά και ίσως περισσότερο με την  προστασία και την βελτίωση της ποιότητας του συμβατικού προϊόντος βάζοντας παράλληλα τέλος στην παραεμπόρια στο μέτωπο της ΠΟΠ αλλά και του συμβατικού προϊόντος με τις ελληνοποιήσεις.
O ΣΥΜΕΠΟΠ   δεν υπήρξε ποτέ ενάντιος στην αξιοποίηση της ΠΟΠ με οποιαδήποτε διεύρυνση. Αρκεί να ήταν εφικτή. Οι αντίπαλοι της ΠΟΠ επέλεξαν το όλα η τίποτα. Το κεφάλι στην άμμο σαν τους στρουθοκάμηλους
Θεωρούμε την προσαρμογή της Πολιτείας στο πνεύμα των ευρωπαϊκών κανονισμών  όχι μόνο θεσμικό καθήκον όπως της ζητείται από τους Επιτρόπους, αλλά και πολιτικό. Η διεύρυνση της οριοθετημένης  περιοχής παραγωγής της ΠΟΠ θα αποτελούσε πράγματι ένα βήμα προς τα μπρος  ανεβάζοντας  την προστιθέμενη αξία  όλης της εθνικής παραγωγής. Και θα ήταν ο πρώτος αναπτυξιακός μοχλός, η μεγαλύτερη καινοτομία για ολόκληρο τον  τομέα της ελιάς Καλαμών.
Γι αυτό θα θέλαμε να κλείσουμε με μια σχεδόν είδηση, γιατί είναι μπαγιάτικη, υπενθυμίζοντας το παράδειγμα των δυο ισπανικών ΠΓΕ της Μανθανίλα της Σεβίλλης και Γκόρνταλ  της Σεβίλλης. Που προτάθηκαν από τους  αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις αγροτικές οργανώσεις του νομού Σεβίλλης. Πρόταση αυτή που χώρισε την αλυσίδα παραγωγής από τους μεγάλους εξαγωγείς. Οι οποίοι μέσω του εθνικού τους  συνδέσμου ASEMESA προσέφυγαν στα δικαστήρια, με τις ίδιες δικαιολογίες των ελλήνων εξαγωγέων, για να μπλοκάρουν  την προώθηση της αίτησης μέσω της αυτόνομης Περιφέρειας της Ανδαλουσίας στην ΕΕ. Η Περιφέρεια της Ανδαλουσίας που έχει τόση ανάγκη να εξάγει τα βουνά των αποθηκευμένων επιτραπέζιων ελιών της (γύρω τους 200.000 τόνους αποθέματα της Μανθανιλα + της Γκορνταλ στις 30 Σεπτέμβρη) υιοθέτησε την αίτηση των παραγωγών, το έννομο αυτής και την προώθησε στην ΕΕ.
Στην χώρα μας οι αιτήσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών της ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας, ώστε να μπει επι τέλους σε λειτουργία το σύστημα, σαπίζουν χρόνια τώρα στα συρτάρια του ΥΠΑΑΤ γιατί φτερνίζονται οι εξαγωγείς.
Εξ ου και η έκκλησή μας προς τον Υπουργό κ. Αποστόλου: κύριε Υπουργέ εφαρμόστε τους κανονισμούς  της ΕΕ όπως σας ζητούν οι ευρωπαϊκοί επίτροποι. Σας θέλουμε  στο πλευρό των παραγωγών, όπως ένανε η ομόλογός σας της Ανδαλουσία, για  να ενισχύσετε την γνήσια ελληνική παραγωγή ελιάς ποικιλίας Καλαμών..

Θανάσης Μαυρούλης
Πρόεδρος του ΣΥΜΕΠΟΠ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.