Ερώτηση του κ. Λ. Γρηγοράκου για την "Ελιά Καλαμάτας"

Ερώτηση προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευ. Αποστόλου, με θέμα  «Εγγραφή του συνωνύμου Καλαμάτα, της ποικιλίας ελιάς Καλαμών, στον κατάλογο του συστήματος FOREMATIS (Forest Reproductive Material Information System) της ΕΕ»..., κατέθεσε την Πέμτη 20 Απριλίου ο βουλευτής Λακωνίας. Λεωνίδας Γρηγοράκος.
...Τι αναφέρεται στην Ερώτηση :
...Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού κ. Βασιλείου Κόκκαλη (ΦΕΚ 3603/Β΄) της 6 Δεκεμβρίου 2016 στο Παράρτημα Ι του «Μητρώου ποικιλιών οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή καρπών των ειδών» εισαγόταν ως συνώνυμο της ποικιλίας Καλαμών και το λήμμα Καλαμάτα με προφανή σκοπό, να επιτρέψει την χρήση του ως συνώνυμου πλέον της ποικιλίας Καλαμών στους μη περιλαμβανόμενους στην οριοθετημένη περιοχή της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» επεξεργαστές του καρπού και ανεξαρτήτως της προέλευσης του. Η συγκεκριμένη χρήση θα εξουδετέρωνε την προστασία της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», που της παρέχει η καταχώρηση της στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Ενδείξεων (ΠΕ). Kαι αυτό σε αντίθεση με το άρθρο 2 του καν. 637/2009 περί «θέσπισης κανόνων εφαρμογής σχετικά με την ακαταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών...» και με το άρθρο 42 του καν. 1151/12 που ρυθμίζει τις ΠΕ.
...Στο πλαίσιο αυτό και με την υπ' Αριθμ. 3401/144590 (ΦΕΚ 4460) απόφασή σας, της 22.12.2016, ορθά καταργήσατε, με ισχύ από την 1.01.2016, την προηγούμενη απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλη ο οποίος είχε σπεύσει, να καταχωρήσει το ως άνω συνώνυμο στον κατάλογο FOREMATIS. Όμως, τρεις μήνες μετά, στον κατάλογο FOREMATIS υπάρχει ακόμη καταχωρημένο το συνώνυμο Καλαμάτα με τον κίνδυνο άλλες ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες να αναπτύξουν, με την χρήση του, αθέμιτο ανταγωνισμό στο προϊόν ΠΟΠ και σε όλο το επεξεργασμένο συμβατικό προϊόν της ποικιλίας Καλαμών στις διεθνείς και στις ευρωπαϊκές αγορές.
...Επίσης, στο FOREMATIS προκύπτει, ότι άλλες δύο χώρες έχουν καταθέσει τον όρο Καλαμάτα ως συνώνυμο της ποικιλίας Καλαμών στην θέση του συνωνύμου Καλαματιανή, διαστρεβλώνοντας έτσι τον ισχύοντα από το 1991 Ελληνικό Κατάλογο ποικιλιών και σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς ΕΕ 637/2009 και 1151/12. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Κύπρο και την Ιταλία. Η τελευταία δε σε μια παρεμφερή υπόθεση παράτυπης καταγραφής συνωνύμου Ιταλικής ΠΕ στον Κατάλογο ποικιλιών χώρας μέλους της ΕΕ επενέβη, όπως προκύπτει από τον τύπο, και απαίτησε, με θετικό αποτέλεσμα, την διαγραφή του ανάλογου συνωνύμου.
...Η ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» αποτελεί το πιο φημισμένο ελληνικό "brand name" με αξιοποίηση μικρότερη των δυνατότητων της. Η Μεσσηνία και οι όμοροι νομοί, οι οποίοι έχουν ιστορικούς δεσμούς με την διαμόρφωση του "brand name" αυτού, ζητούν εδώ και χρόνια την τροποποίηση των προδιαγραφών της ΠΟΠ μεταξύ των οποίων και τη διεύρυνση της ζώνης παραγωγής και έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις στο ΥΠΑΑΤ, οι οποίες δεν προωθούνται.
...Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
...Για ποιο λόγο δεν προωθήθηκε στην ΕΕ η απόφαση ανάκλησης της καταχώρησης του συνωνύμου Καλαμάτα στο FOREMATIS και τι μέτρα προτίθεστε, να πάρετε;
...Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει, να αναλάβει το υπουργείο για να επιτύχει τον σεβασμό των κανονισμών από τις χώρες μέλη της ΕΕ, που έχουν καταχωρήσει το συνώνυμο Καλαμάτα στον κατάλογο ποικιλιών τους, για την αποφυγή κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού;
...Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται, να αναπτύξει το ΥΠΑΑΤ για την προώθηση της τροποποίησης των προδιαγραφών της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», για μια ευρύτερη αξιοποίηση του "brand name", περιλαμβάνοντας και τους όμορους νομούς στη ζώνη παραγωγής καθώς και την ενίσχυση της προστασίας της;

Πηγή: το πορταλ 995new

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.