Η Διαχείριση των συστημάτων ποιότητας ΠΟΠ-ΠΓΕ

Η ομιλία του προέδρου του ΣΥΜΕΠΟΠ στα πλαίσια  Φεστιοβάλ ελαιολάδου Καλαμάτας 2017

Με ην ομιλία του Προέδρου της Κοινοπραξίας του ελαιόλαδου Τοσκάνο πήραμε μια γεύση πρακτικής εφαρμογής των κανονισμών ίδρυσης των συστημάτων ποιότητας ΠΕ.
Επειδή όμως στην χώρα μας κυριαρχεί ακόμη μεγάλη σύγχυση γύρω από τι είναι και τι μπορούμε να επιδιώξουμε με τα μυστηριώδη αυτά συστήματα θα προσπαθήσω, χωρίς να κάνω κατάχρηση της υπομονής σας, περιοριζόμενος  στο ελάχιστο, να συνοψίσω τα δικά μου συμπεράσματα.
Γιατί, μας αρέσει ή όχι,  για να μιλήσουμε για το αύριο των ΠΕ πρέπει να ξεκινήσουμε
από το χθες κι από το σήμερα για να φτάσουμε στο  τι θέλουμε και τι μπορούμε!

Τι είναι λοιπόν  δυνατό να επιδιωχθεί με το θεσμό αυτό στα πλαίσια της ΚΑΠ;:
-Πρώτα από όλα η διαφοροποίηση της αγροδιατροφικής προσφοράς.
Αλλιώς  ο οδοστρωτήρας της βιομηχανοποίησης θα μετατρέψει όλα τα αγροτικά προϊόντα σε πρώτη ύλη.
-Δεύτερο, την διαφοροποίηση της τιμής
προϋπόθεση για την συνέχιση της παραγωγής τους λόγω του υψηλότερου κόστους  τους.
-Τρίτο, και πολύ σημαντικό χωρίς το οποίο δεν πάμε πουθενά,
διασφάλιση του καταναλωτή για την ποιοτική διαφορότητα και διακρισιμότητα του προϊόντος καθώς και την προστασία του από τις παραπλανήσεις.

Γιατί ο μεγαλύτερος σύμμαχος  των προϊόντων ΠΕ είναι ο καταναλωτής
Και μάλιστα ο απαιτητικός καταναλωτής.
Κι ο πιο ισχυρός αντίπαλος ο οδοστρωτήρας του βιομηχανισμού.

-Τέταρτο Προστασία της ονομασίας που δίνει η καταχώριση
Ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος και των τριών  αυτών σημείων !

Εργαλεία:
συστημικές  προδιαγραφές, 
ουδέτεροι διαιτητές όσον αφορά τον σεβασμό τους
και κατάλληλες υποδομές για την προώθησή τους.
Όντας τα προϊόντα ουσιαστικά συλλογικά και με συλλογικά εμπορικά σήματα προώθησης.
Η προώθηση της μόνης μάρκας υποβαθμίζει την ΠΕ και η σύζευξής τους με προτεραιότητα στην ΠΟΠ βοηθάει και τους δύο.
Η ομιλία του Προέδρου Filippi μας έφερε την απάντηση που δόθηκε στα σημεία αυτά το ΠΓΕ Toscano


Σε  τι ποσοστό πέτυχαμε αυτούς τους στόχους εμείς;
μέσα στα 20 χρόνια που πέρασαν από την έγκρισή των δυο μας ΠΕ;
Αμφίβολο αν το ποσοστό αυτό άγγιξε το διψήφιο αριθμό  για όλα τα πιο πάνω σημεία-στόχους!

Να τα δούμε ένα προς ένα:
*Στο ελαιόλαδο:
-1.Δεν απογειώθηκε η Διαφοροποίηση της προσφοράς
α)-παράγουμε ποσότητες πολύ κάτω των δυνατοτήτων μας  
και μεγαλύτερες από εκείνες της ζήτησης
κι αυτό τα λέει όλα όσον αφορά την αναγνώριση  και της ποιοτικής διαφοράς
(Στην Τοσκάνη: υψηλό βίωμα αναγνωρισιμότητας και τάση υπεροχής της ζήτησης επί της  προσφοράς.)
β )την μόνη εγγύηση που δίνουμε στους καταναλωτές η γεωγραφική προέλευση συνοδευόμενη από  μια ακαθόριστη ποιοτική διακύμανση.
-2.διαφοροποίηση της τιμής στην παραγωγή:
απόδοση της τιμής των όπλων.
Αλλά και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας.
3. διασφάλιση του καταναλωτή για όσα προτείνουμε: μεγάλες ελλείψεις
με το σημερινό σύστημα ελέγχου στα πλαίσια και της δυνατότητας συσκευασίας εκτός γεωγραφικής ζώνης είναι προτιμότερο να αλλάξουμε σελίδα.
4.Προώθηση για την διεύρυνση της κατανάλωσης
Ανύπαρκτη σε συλλογικό επίπεδο περιθωριακή σε επίπεδο επιχείρησης
Βασικότερες Αιτίες
Η απουσία συλλογικού φορέα
Η  έλλειψη μια κοινής εικόνας του προσφερόμενου προϊόντος στην αγορά
Ενός κοινού σήματος που να ενοποιεί την εικόνα της προσφοράς των επιχειρήσεων του συστήματος
Της εμπορικής και της ποιοτικής του εικόνας
Κι επομένως  η δραματική  απουσία  κοινής προώθησης και διαφήμισης του προϊόντος

Η κατάσταση αυτή του ελαιόλαδου ΠΟΠ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» δεν αποτελεί εξαίρεση
Μάλλον  αντανακλά και είναι αντιπροσωπευτική της κατάστασης όλων των  ΠΕ στην χώρα μας

*στις επιτραπέζιες ελιές
-Διαφοροποίηση της προσφοράς:
κωμικοτραγικό!
Εμποδίστηκε η ανάπτυξη της ΠΟΠ
ή/και
Υπερίσχυσε το συμβατικό προϊόν
εις βάρος της προστατευόμενης ονομασίας ΠΟΠ Ελιά ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Όχι μόνο σε ποσοτικό αλλά  και ποιοτικό επίπεδο

το συμβατικό προϊόν  μη έχοντας το χρέος να σεβαστεί προδιαγραφές
επέβαλε στην κατανάλωση ένα σχεδόν νέο υποκατάστατο προϊόν με τον αθέμιτο ανταγωνισμό καταχρώντας την ονομασία της ΠΟΠ.
Προϊόν που κατά το πλείστο απέχει παρασάγγες από το παραδοσιακό
Αιτία αυτού του παραδόξου:
*1.-η έλλειψη προστασίας της ονομασίας από την Πολιτεία.
Αποτέλεσμα: η  γενικευμένη συστηματική καταχρηστική εκμετάλλευσή της ονομασίας
-πρώτα επί 10 χρόνια χωρίς οργανισμό ελέγχου του συστήματος
-και τα άλλα 10 υπό τον έλεγχο του νεοσύστατου κρατικού οργανισμού με την πολιτική αποστολή να κινηθεί στα πλαίσια του κατεστημένου.
-Διερωτόμαστε αν η συνύπαρξη δυο οργανισμών ελέγχου του ΕΦΕΤ και του Agrocert στον έλεγχο των καταχρήσεων των ΠΕ δεν αποτελεί ένα ιδεώδες άλλοθι  της απουσίας ουσιαστικού ελέγχου.
Για να μην αναφερθούμε στις πολιτικές ευθύνες
*2.Οι δραματικές ελλείψεις των προδιαγραφών
*3.Το φύλλο συκής  της δικαιούχου ομάδας σε μια και μόνο επιχείρηση με το οποίο καλυπτόταν η έλλειψη κάθε μορφής εκπροσώπησης και διοργάνωσης του συστήματος
*4.Η πολυετής κωλυσιεργία του υπουργείου στην τροποποίηση των προδιαγραφών της ήδη κουτσής ΠΟΠ

Οι ρίζες της πιο πάνω κατάστασης
στην πεπαλαιωμένη κουλτούρα εμπορικής αξιοποίησης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων βασισμένη κατά το πλείστο στην διακίνηση του αγροτικού προϊόντος χύδην.
Μιας κουλτούρας  που, με  στην απουσία ή την επιλογή έλλειψης  μιας αναπτυξιακής πολιτικής της Πολιτείας, δηλητηριάζει το κοινωνικό-πολιτικό υπόστρωμα ανάπτυξης μιας αγροβιομηχανικής πολιτικής αξιοποίησης του ποιοτικού δυναμικού του αγροτικού μας τομέα.

Εμβληματικός  ο τομέας των επιτραπέζιων ελιών:
Ξεκινήσαμε  με 10 ΠΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  και παραγωγή ΠΟΠ σε kg το 2015 
ΕΛΙA ΚΑΛΑΜAΤΑΣ ΠΟΠ                                    277.828
ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑΔΙA ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ        0
ΘΡΟΥΜΠΑ ΘAΣΟΥ  ΠΟΠ                                  178.226
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA ΑΜΦIΣΣΗΣ ΠΟΠ                            0
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA ΑΡΤΑΣ ΠΓΕ                                   0
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA ΑΤΑΛAΝΤΗΣ ΠΟΠ                           0
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA ΠΗΛIΟΥ ΒOΛΟΥ  ΠΟΠ                    0
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA ΡΟΒIΩΝ  ΠΟΠ                               1.326
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA ΣΤΥΛIΔΑΣ  ΠΟΠ                           67.250
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ                      14.527.559

Ουσιαστικά επιζούν
η ΠΟΠ Θρούμπα Θάσου 
η ιδιότυπη ΠΟΠ Χαλκιδικής κενή προστασίας και αβλαβής για τους ανταγωνιστές με ελάχιστα όρια διακρισιμότητας της προσφοράς.
Συν η επι εικοσαετία  σφυροκοπημένη από την πιο πάνω κουλτούρα ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Εξ ου και  η έκκλησή μας συστράτευσης με την ηλεκτρονική  συλλογή υπογραφών  για την διάσωσή και την καλύτερη αξιοποίησή της με την διεύρυνση στις όμορες περιοχές
Η ονομασία ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ είναι νομικά κατοχυρωμένη. Τα άλλα είναι αλχημείες.
Θεωρούμε την απώλεια της προστασίας της ονομασίας ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εθνική απώλεια και δήλωση έλλειψης βούλησης της αξιοποίησής της.
Για την Μεσσηνία θα ήταν και με μεγάλη η απώλεια της σύζευξης των δυο μπραντ: της Ελιά και  του ελαιόλαδου:

Η διάσωση της προστασίας της ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας με ένα μπραντ νέιμ διεθνούς βεληνεκούς αποτελεί εξ αντικειμένου το χαρτί του ηλιοτροπίου 
στην ανίχνευση της ύπαρξης  βούλησης στροφής στην πολιτική αξιοποίησης
του θεσμού των ΠΕ στην χώρα μας
Στροφή που θα αποτελούσε το λογικό αποτέλεσμα του πρώτου βήματος προς την σωστή αυτή κατεύθυνση:
Της ψήφισης  του άρθρου 38 του ν.4384/16
περί «Ομάδων Προστασίας και Διαχείρισης των ΠΕ»

Σημαντικά θετικό,
που μπορεί να αποδειχθεί αν εφαρμοστεί βήμα στροφής στην εθνική πολιτική αξιοποίησης των συστημάτων ποιότητας.
Άρθρο ,
Που αποδίδει  κυρίαρχο ρόλο στην βούληση των Ομάδων Προστασίας και Διαχείρισης
Όσον αφορά ιδιαίτερα  στην διαμόρφωση προτάσεων προδιαγραφών και τροποποίησης τους
Γι αυτό, προτάσσοντας άλλα συμφέροντα, θεωρούμε και πολιτικά ανορθόδοξη την αναζήτηση λύσης  στο ζήτημα της τροποποίησης των προδιαγραφών αγνοώντας την βούληση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής, εν δυνάμει Ομάδα Προστασίας και Διαχείρισης.
Βέβαια  μη αναγνωρισμένη γιατί ενεξήγητα μετά ένα χρόνο, δεν εκδόθηκε ακόμη,  η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση εφαρμογής του άρθρου

Είναι λοιπόν εμφανής η ανάγκη ριζικής  ανακαίνισης
στη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας στη χώρα μας
Με στόχο το ξεπέρασμα  των κυριότερων  ανασταλτικών παράγον στην ανάπτυξη τους και την επιτυχή εξέλιξή τους που αποτελούν:
-Η αναρχική εφαρμογής τους
-και η έλλειψη συλλογικής αναπτυξιακής πολιτικής στοχευμένης στην διασφάλιση της ποιότητας και της προώθησης του προϊόντος· στην αγορά.
Δέκα χρόνια πείρας μας επέδειξαν ότι ο στην ανάπτυξη των συστημάτων ο ρόλος του οργανισμού ελέγχου είναι εκείνος και μόνο του Διαιτητή. Του ουδέτερου Διαιτητή και τίποτε άλλο. Κι όχι το μακρύ χέρι της πολιτικής.
Το άρθρο 38  ανοίγει το δρόμο της συμμετοχή της αλυσίδας παραγωγής
-στην ανάπτυξη μιας πολιτικής προστασίας της ονομασίας
που μπορεί να απαιτήσει χρόνο και θυσίες
με αποτελέσματα ίσως με πολλές ελλείψεις  αλλά καλυτέρα από το σήμερα

-στην βελτίωση του σεβασμού των προδιαγραφών
και την ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιοποίησης της  ποιότητας
πιο κοντά στις  αιχμές των δυνατοτήτων του συστήματος

-στην επεξεργασία και ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης και διαφήμισης
του κάθε προϊόντος μας.
Είναι ντροπή να ξοδεύονται  εκατομμύρια δημόσιου χρήματος για τα συμβατικά προϊόντα μας
Και να μην ξοδεύεται ένα ευρώ ειδικά για προϊόντα ΠΕ.
-στην προσπάθεια διόρθωσης της ποσοτικής σχέσης προσφοράς-ζήτησης
ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο. (Πχ. στατιστικά στοιχεία)
Όλα αυτά απαιτούν μια ριζική στροφή στην αγροτική μας πολιτική προς την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ποιοτικής ανέλιξης της αγροτικής παραγωγής με έναν από τους κύριους πυλώνες της, τις ΠΕ.

Και άνευ αυτής ’’...ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων".Είναι αυτοί οι στόχοι του Συλλόγου μας στο ρόλο του προπονητή μιας ομάδας σκυταλοδρομίας όπου όλοι πρέπει να δώσουν το μέγιστο γιατί η αποτυχία του ενός προκαλεί την ήττα όλης της ομάδας.

Βέβαια με πολλές απογοητεύσεις αλλά και σοβαρά επιτεύγματα.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Μη διαλέγετε το Βαραββά!

Διαλέξετε την αλήθεια:

Η ονομασία Ελιά Καλαμάτας είναι ελληνική

Πληκτρολογήστε εδώ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.