Διαγωνισμός έξτρα παρθένου Ελαιολάδου ποιότητας

Πανέλαιον 2015

O ΣΥΜΕΠΟΠ συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας υψηλής ποιότητας  του μεσσηνιακού λαδιού που χαίρει ανάμεσα στους καταναλωτές  προκηρύσσει για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό ΠΑΝΕΛΑΙΟΝ 2015 που εγκαινίασε στην Κορώνη το 2013 στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την μεσογειακή διατροφή. Και καλεί όλες τις μεσσηνιακές επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου να συμμετάσχουν Η επιτυχία  της προσπάθειας αυτής υπέρ του μεσσηνιακού ελαιοκομικού τομέα εξαρτάται από την συμμετοχή όλων μας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Αίτηση συμμετοχής και στον Κανονισμό του διαγωνισμού που έχουν αναρτηθεί στην σελίδα ειδήσεων του σάϊτ  www.elies-ladikalamatiano.gr .Από όπου και μπορούν να κατεβαστούν ή να ζητηθούν επικοινωνώντας  με το ΣΥΜΕΠΟΠ,
mail : ).
Τα δείγματα  πρέπει να φτάσουν στην Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής στην έδρα της στην Καλαμάτα εντός της 31 Μάρτη.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν  την Κυριακή 19. στα πλαίσια του
1ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας που διοργανώνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας, μέλος του ΣΥΜΕΠΟΠ, στις 17-19 Απριλίου στους  χώρους  του ξενοδοχείου ΕΛΙΤ στην Καλαμάτα.
Η οργανοληπτική αξιολόγηση των δειγμάτων θα γίνει από την ομάδα γευσιγνωσίας του «Εργαστηρίου γευσιγνωσίας ελαιολάδου» των Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

Καλούνται  όλες τις μεσσηνιακές επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου να συμμετάσχουν. Η επιτυχία  της προσπάθειας αυτής υπέρ του μεσσηνιακού ελαιοκομικού τομέα εξαρτάται από την συμμετοχή όλων μας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Προσοχή: η αίτηση, συμπληρωμένη με κεφαλαία γράμματα και τρόπο ευανάγνωστο, πρέπει να αποσταλεί, επισυνάπτοντας τα πιστοποιητικά ανάλυσης κατά το άρθρο 7 του κανονισμού του διαγωνισμού, εντός της 31 Μαρτίου 2015 ταχυδρομικά ή μέσω φαξ, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου στην Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, Κυρία ΠΕΤΡΕΑ ΑΝΝΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΝΕΛΙΞΗ: Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα 24100-Τηλ. 2721062151.Φαξ 27210 62154 email  )


Η/Ο υπογεγραμμένη/ος ………………………………………………………………………………………………………………
Ιδιοκτήτρια/Ιδιοκτήτηςης ή εκπρόσωπος της επιχείρησης τυποποίησης ελαιολάδου
Ονομαζόμενη/ος  ………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΦΜ……………………………………….. Διεύθυνση έδρας………………………………………………………… Αρ……….
Δήμος………………………………………………………………………………...Χωριό……………………………………………..
Ττ………………………………. Τηλ ……………………………………………..Φάξ ………………………………………………..…
E mail ………………………………………………………………….Ιστότοπος……………………………………………………….

Συμπληρώσατε και τα ακόλουθα:
-Ελαιοτριβείο και τυποποίηση       Ναι---Όχι
-Τυποποίηση                             Ναι- Όχι
Εμπορική ονομασία του προϊόντος                                                                                                                                            
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό  ΠΑΝΕΛΑΙΟΝ 2015

Δηλώνω ότι διάβασα τον κανονισμό του Διαγωνισμού, αποδέχομαι όλους  τους όρους του και υποχρεούμαι να στείλω στην Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής:
α) 3 φιάλες τύπου maraska ή dorica (ελάχιστο περιεχόμενο 500 ml) εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για κάθε εμπορικό προϊόν που θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό, μη ετικεταρισμένες και χωρίς άλλο διακριτικό, καθώς και μία φιάλη ίδιου τύπου ετικεταρισμένη με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας. 
β) πιστοποιητικό ανάλυσης του κάθε προϊόντος που παίρνει μέρος στον διαγωνισμό με τις αναλυτικές παραμέτρους που αναφέρονται στον Κανονισμό του Διαγωνισμού.
Η παράδοση των δειγμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος ( μέσω ταχυδρομείο-courier ή άλλο μεταφορικό μέσο). Σε συσκευασία που να επιτρέπει την εξακρίβωση με εξωτερική επιθεώρηση ότι δεν παραβιάστηκε
Η παρούσα αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα μέρη της θα πρέπει φτάσει, κατά προτίμηση, πριν την αποστολή των δειγμάτων, στην Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής μέσω e mail, Φαξ. Τα δείγματα θα γίνουν αποδεκτά  ύστερα από την κατάθεσης του ποσού των 100 € (€ 50 συνδρομή  μέλους  του  ΣΥΜΕΠΟΠ και € 50 για τα έξοδα οργανοληπτικής ανάλυσης).
Υπογραφή………………………………………………………………

Τόπος και ημερομηνία


ΠANELAION  2015
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Άρθρο 1.

Στα πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων για την Μεσογειακή Διατροφή που  διεξάγονται στην  Μεσσηνία  ο Σύλλογος Υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ) προκηρύσσει τον δεύτερο διαγωνισμό ΠΑΝΕΛΑΙΟΝ 2015 για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ποιότητας που παράγονται, τυποποιούνται και συσκευάζονται στην Μεσσηνία

Άρθρο 2.

Η επιβράβευση έχει σαν σκοπό την αξιολόγηση των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων Μεσσηνίας ενισχύοντας την φήμη τους στις ελληνικές και ξένες αγορές και να προσφέρει στην  μεσσηνιακή αγροτοβιομηχανική αλυσίδα μια ευκαιρία υγιούς ανταγωνισμού με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του μεσσηνιακού ελαιολάδου.

Άρθρο 3

Συστήνεται μια  Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), με την συμμετοχή εκπροσώπου και Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με σκοπό να επιμεληθεί την διοργάνωση και  πραγματοποίηση του διαγωνισμού

Άρθρο 4

Μπορούν να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που ελήφθησαν από τον ελαιόκαρπο της ελαιοκομικής περιόδου 2014/15 η επεξεργασία και η τυποποίηση των οποίων έγινε εντός των ορίων του Νομού Μεσσηνίας.
Δικαιούνται να λάβουν μέρος οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας που μπορούν εγγυηθούν μέσω καταλλήλων εγγράφων την μεσσηνιακή προέλευση του ελαιολάδου που προσέρχεται στον Διαγωνισμό.
Η οργανωτική επιτροπή επιφυλάσσεται την διενέργεια ελέγχου σε περίπτωση που το θεωρήσει απαραίτητο.

Άρθρο 5

Η ΣΕ επιλέγει ένα πρόσωπο υψηλής αξιοπιστίας (Συμβολαιογράφο) στον οποίον αναθέτει την ευθύνη διοργάνωσης και εγγύησης της ανωνυμίας των παραληφθέντων δειγμάτων Ο Υπεύθυνος Ανωνυμίας σε τακτές ημερομηνίες παραδίδει τα δείγματα που παραλαμβάνει στην Εξεταστική Επιτροπή γευσιγνωσίας αποτελούμενη από ομάδα επιλεγμένων δοκιμαστών  του ’’Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου των ΤΕΙ Καλαμάτας’’.

Άρθρο  6

Η Εξεταστική Επιτροπή του ’’Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου των ΤΕΙ Καλαμάτας’’ συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών και προχωρά στην επιλογή των τριών πρώτων δειγμάτων κατά σειρά βαθμολογίας.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου παραδίδει στην ΣΕ, σε σφραγισμένο φάκελο,  τους σχετικούς κώδικες των δειγμάτων που επιλέγηκαν, ταυτόχρονα με την παράδοση από τον Υπεύθυνο Ανωνυμίας του φακέλου που περιέχει τα ονόματα και τους αντίστοιχους κώδικες των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
Η ΣΕ ανοίγει δημόσια τους φακέλους και προχωρά στην ανακήρυξη των νικητών.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την ημέρα ανακήρυξης των νικητών έναν επαρκή αριθμό επισημασμένων περιεκτών για να τα επιδείξουν στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης σε περίπτωση νίκης.

Άρθρο 7

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν στην διεύθυνση της Γραμματείας της ΣΕ (ΑΝΕΛΙΞΗ .- Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα 24100.- Τηλ. 2721062151
fax 2721062154 email  )  εντός κι όχι πέραν της 31ης Μαρτίου  2015:
α) την αίτηση συμμετοχής ( συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο) ταχυδρομικά ή μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου στην Γραμματεία του Διαγωνισμού,
β) τα κατάλληλα παραστατικά κατάθεσης του χρηματικού ποσού συμμετοχής στον διαγωνισμό
Αντίγραφο της αίτησης μπορεί να ζητηθεί στην γραμματεία της ΣΕ ή στον ΣΥΜΕΠΟΠ  ( )
Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα μέρη του, κατά προτίμηση  με μηχανικά μέσα, ή με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα.
Η ΣΕ συμβουλεύει η αίτηση να αποσταλεί μέσω φαξ ή  με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν την αποστολή των δειγμάτων για να είναι δυνατή η επικοινωνία σε περίπτωση καθυστέρησης της άφιξης των εντός των  προκαθορισμένων χρονικών ορίων.

Στην ίδια διεύθυνση της Γραμματείας της ΣΕ θα αποσταλούν:
α.i) αριθ. 3  φιάλες 500ml, σκουρόχρωμες τύπου MARASKA Η DORICA  σφραγισμένες  χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτικά, συσκευασμένες σε έναν ενιαίο περιέκτη με τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και μία επιπλέον φιάλη  ετικεταρισμένη με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας.
Η λήψη των δειγμάτων πρέπει να  έχει γίνει από ομογενοποιημένη δεξαμενή τουλάχιστον 3 τόνων
β.i) Πιστοποιητικό ανάλυσης του προϊόντος επί του οποίου έγινε η δειγματοληψία το οποίο να αποδεικνύει  ότι το  ελαιόλαδο ανταποκρίνεται στα εξής χαρακτηριστικά: οξύτητα μικρότερη του 0,50, Κ232 max2,20, Κ 270 : max 0,20 Δείκτης υπεροξειδίων: ≤ 14 MeqO 2 /kg.

Η ΣΕ και οι οργανωτικοί οργανισμοί του Διαγωνισμού δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε  καθυστέρηση στην  άφιξη των δειγμάτων εκτός των καθορισμένων χρονικών ορίων καθώς και για τυχούσες χημικές, φυσικές και οργανοληπτικές αλλοιώσεις, θραύσεις ή άλλου είδους ανωμαλίες που μπορούν να συμβούν κατά την μεταφορά.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό επιχειρήσεις.
Η Συντονιστική Επιτροπή φροντίζει για την άψογη συντήρηση των δειγμάτων μέχρι την παράδοση τους στο ’’Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου των ΤΕΙ Καλαμάτας’’.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μετά την παράληψη των δειγμάτων θα λάβουν ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ  με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη και η κατάσταση των δειγμάτων.

Ο Υπεύθυνος για την ανωνυμία, ο οποίος διορίζεται από την ΣΕ, εφόσον καταχωρίσει σε ένα κατάλογο τα δείγματα που παραλαμβάνει τα επισημαίνει με ένα κωδικό γνωστό μόνο στον ίδιο και φροντίζει την αποστολή τους στο ’’Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου των ΤΕΙ Καλαμάτας’’.

Άρθρο 8

Η ανακήρυξη των νικητών και η παράδοση των επάθλων θα γίνει στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης 1ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα 17-19 Απριλίου 2015 στο ξενοδοχείο ELITE .
Τα  έπαθλα  θα αποτελούνται από μία πήλινη  πιστή απομίμηση της Οινοχόης του Διπύλου  φέρουσα στην βάση την βαθμολογία του οργανοληπτικού εργαστηρίου (Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο).
Οι  βραβευμένες  επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν την αναγνώριση αυτή στους περιέκτες του προϊόντος τους.
Στο τέλος του διαγωνισμού θα  αποσταλεί  στους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό της οργανοληπτικής ανάλυσης και θα δημοσιευθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων.

Άρθρο 9

Οι οργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το παρόντα κανονισμό όποτε το θεωρήσουν απαραίτ


Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.