ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Δάκου
Γλοιοσπόριο, Κερκοσπόρα και Κυκλοκονιο της Ελιάς

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Σάββατο 1η Απριλίου 2017
ώρα 17:00

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.