Απάντηση κόλαφος του κ. ΗΟΓΚΑΝ Επιτρόπου Γεωργίας ΕΕ για την χρήση της ονομασίας «Kalamata olives»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή  Άρθρο 130 του Κανονισμού του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής
Γεώργιου Επιτήδειου

«Η ελιά ποικιλίας Καλαμών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προϊόντος που απορροφάται αμέσως στη διεθνή αγορά, με τη ζήτηση να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Οι τάσεις της αγοράς είναι ελπιδοφόρες και ενθαρρυντικές για τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες εξαγωγών ελιάς ποικιλίας Καλαμών, ιδιαίτερα στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας όπου και καλλιεργείται το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής.
Παρόλα αυτά, οι εξαγωγείς ελιάς ποικιλίας Καλαμών αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην εμπορική τους δραστηριότητα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί η σύγχυση της ονομασίας ΠΟΠ (Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas) και εμπορικής ονομασίας (Kalamata Olives), με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων, την απόσυρση των προϊόντων από τις αγορές και την κατάκτηση μεριδίων αγοράς από ανταγωνίστριες χώρες.
Η ελληνική πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τους Έλληνες εξαγωγείς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρέπει να προβεί στις ανάλογες ενέργειες διευθέτησης των προβλημάτων που απορρέουν από τη σύγχυση της ονομασίας ΠΟΠ και εμπορικής ονομασίας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Τι προτίθεται να πράξει ώστε να πιεσθεί η ελληνική κυβέρνηση να διευθετήσει το πρόβλημα που υπάρχει και να διασφαλιστεί η ομαλή διακίνηση του συγκεκριμένου προϊόντος, η παραγωγή του οποίου επιδοτείται από την ΕΕ, με την εμπορική του ονομασία, στην λεγόμενη ελεύθερη αγορά της ΕΕ;»
Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής
«Η ονομασία «Ελιά Καλαμάτας» καταχωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) στις 21 Ιουνίου 1996 κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την ονομασία αυτή. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία η καταχωρισμένη ονομασία είναι μεταφρασμένη. Η προστασία αυτή ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι επιχειρηματίες που δεν τηρούν τις προδιαγραφές για την εν λόγω ΠΟΠ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής παραγωγής, δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία «Kalamata olives» στην ΕΕ. Εξάλλου, η σωστή αναφορά στην ποικιλία φαίνεται να είναι «Ελιές Καλαμών», που δεν είναι συνώνυμη με την καταχωρισμένη ονομασία. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς ονομασίες όπως «Kalamata olives» για ελιές που παράγονται εκτός της οριοθετημένης περιοχής της ΠΟΠ, υφίστανται τις συνέπειες της μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ, όπως περιγράφει ο κ. βουλευτής.»
Πηγή:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-002829&language=EL.

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.